Foto

Aktivita 1.3 Vplyv potravy a fyzic. aktivity na kostný metabolizmus v modeli osteoporotického potkana - beh zvierat v trenažéri


Trenažér AccuPacer Treadmill
Zvieratá počas behu v trenažéri
Zvieratá počas behu v trenažéri
Zisťovanie živej hmotnosti zvierat pred a po behu v trenažéri
Zisťovanie živej hmotnosti zvierat pred a po behu v trenažéri
Skrmovanie doplnku kŕmnej diéty (sušienka; realizačný výstup projektu SZU)
<< Späť na albumy