Foto

Aktivita 1.3 Vplyv potravy a fyzic. aktivity na kostný metabolizmus v modeli osteoporotického potkana - denzitometrické meranie


Anestézia zvieraťa
Kontrola priechodnosti dýchacích ciest zvieraťa
Kontrola spánku zvieraťa
čakatelia v anestéze na denzitometrického meranie
Príprava zvieraťa na denzitometrické meranie
Začiatok denzitometrického merania
Meranie denzitometrie
Záznam denzitometrického merania
PC výstup výsledku denzitometrického merania
<< Späť na albumy