Foto

PRÍSTROJE CE


Platničkový uv/vis, fluorescenčný, absorbančný a lumimetrický detektor
Denzitometer
Denzitometer
Plynový chromatograf, automatický dávkovač kvapalných vzoriek pre duálny systém plynovej chromatografie
Mikrovlnný reakčný systém pre mineralizáciu
Laminárny box
Bodový ultrazvuk s príslušenstvom
Mnohokanálový amplitúdový analyzátor
Systém obrazovej analýzy stôp v pevnej fáze exponovaných radónom a jeho DP
Systém obrazovej analýzy stôp v pevnej fáze exponovaných radónom a jeho DP
Digestor
Molecular imager gel doc XR system  
Prístroj na kultiváciu mikroorganizmov
Systém na prípravu ultra čistej vody
HPLC (chemické analyzátory), MS pre HPLC
RT PCR termocycler
Platničkový prístroj na stanovenie markerov infekcie biologického materiálu
Hematologický analyzátor
<< Späť na albumy