Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave zahájila nový projekt podporený zo zdrojov Európskej únie pod názvom Centrum excelentnosti enviromentálneho zdravia


10.03.2013