Správy

Prorektor pre vedu a výskum SZU doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc., bol hosťom relácie EUROSKOP v televízii TA3 k téme „Výskumné projekty SZU v BA“.   http://www.ta3.com/clanok/1046991/vyskumne-projekty-slovenskej-zdravotnickej-univerzity-v-bratislave.html