Team

  doc. MUDr. Martin Gajdoš, PhD.

hlavný riešiteľ projektu

martin.gajdos@szu.sk

 
  MUDr. Ľubica Palkovičová, PhD.

vedúca aktivity 1.1

lubica.palkovicova@szu.sk

 
  doc. Ing. Elena Piecková, PhD., MPH

vedúca aktivity 1.2

elena.pieckova@szu.sk

 
  doc. MUDr. Štefánia Móricová, PhD., MPH, mim. prof.

vedúca aktivity 2.1

stefania.moricova@szu.sk

 
  Ing. Eva Súlovcová

pracovník pre verejné obstarávanie

eva.sulovcova@hotmail.com

 
  Mgr. Zuzana Hušeková

finančný manažér

zuzana.husekova@szu.sk

 
  Mgr. Ružena Šoková

projektový manažér

ruzena.sokova@szu.sk

 
  Ing. Katarína Kučeríková

manažér monitoringu

kucerikova@eurodotacie.sk


 
  Lucia Žofčáková

manažér publicity

 lucia.zofcakova@szu.sk